Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

Φυλές μελισσών / Άρθρα

 • Φυλές μελισσών
http://www.melissokomia.gr/site/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=30
 • Apis mellifera
http://www.melissokomia.gr/site/index.php?option=com_content&task=view&id=138&Itemid=30
 • Apis mel. Syriaca
http://www.melissokomia.gr/site/index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=30
 • Apis mel. ligustica
http://www.melissokomia.gr/site/index.php?option=com_content&task=view&id=133&Itemid=30
 • Apis mel. Cypria
http://www.melissokomia.gr/site/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemid=30
 • Apis mel. Adami
http://www.melissokomia.gr/site/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=30
 • Apis mel. Cecropia
http://www.melissokomia.gr/site/index.php?option=com_content&task=view&id=130&Itemid=30
 • Apis mel. Macedonica
http://www.melissokomia.gr/site/index.php?option=com_content&task=view&id=129&Itemid=30
 • Apis mellifera carnica
http://www.melissokomia.gr/site/index.php?option=com_content&task=view&id=128&Itemid=30
 • Apis cerana
http://www.melissokomia.gr/site/index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemid=30
 • Apis dorsata
http://www.melissokomia.gr/site/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=30
 • Apis florea
http://www.melissokomia.gr/site/index.php?option=com_content&task=view&id=125&Itemid=30
 • Φυλές μελισσών
http://beeclubpellas.blogspot.com/2008/04/bee-races.html
 • Apis mellifera ligustica (Κίτρινη μέλισσα)
http://beeclubpellas.blogspot.com/2008/04/apis-mellifera-ligustica.html
 • Apis mellifera carnica (καρνιολική μέλισσα)
http://beeclubpellas.blogspot.com/2008/04/apis-mellifera-carnica.html
 • Apis mellifera melifera(Δανίας)
http://beeclubpellas.blogspot.com/2008/04/apis-mellifera-melifera.html
 • Apis mellifera adamii (κρητική μέλισσα)
http://beeclubpellas.blogspot.com/2008/04/apis-mellifera-adamii.html
 • Apis mellifera cypria (Κυπριακή μέλισσα)
http://beeclubpellas.blogspot.com/2008/04/apis-mellifera-cypria.html
 • Apis mellifera syriaca (Συριακή μέλισσα)
http://beeclubpellas.blogspot.com/2008/04/apis-mellifera-syriaca.html
 • Apis mellifera caucasica(Καυκάσια)
http://beeclubpellas.blogspot.com/2008/04/apis-mellifera-caucasica.html
 • Apis mellifera cecropia (κεκρόπια μέλισσα)
http://beeclubpellas.blogspot.com/2008/04/apis-mellifera-cecropia.html
 • Apis mellifera macedonica ( μακεδονική μέλισσα)
http://beeclubpellas.blogspot.com/2008/04/apis-mellifera-macedonica-sp-nova.html
 • ΜΠΑΚΦΑΣΤ-Buckfast
http://beeclubpellas.blogspot.com/2008/04/buckfast.html
 • Χαρακτηριστικά φυλών μελισσών 1
http://beeclubpellas.blogspot.com/2008/04/1_11.html
 • Χαρακτηριστικά φυλών μελισσών 2
http://beeclubpellas.blogspot.com/2008/04/2_11.html
 • Φυλές Μελισσών
http://melissocosmos.blogspot.com/2010/06/blog-post_21.html#more
 • Apis laboriosa
http://melissocosmos.blogspot.com/2010/07/apis-laboriosa.html#more
 • Apis cerana η μέλισσα της ανατολής
http://melissocosmos.blogspot.com/2010/07/apis-cerana.html
 • Carnica
http://melistalagma.blogspot.com/2010/05/carnica.html
 • Buckfast X Cecropia
http://melistalagma.blogspot.com/2010/05/blog-post_03.html


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου