Κατασκευές

Κατασκευή κυψέλης με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20mm

Κατασκευή κυψέλης με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 12mm

Κατασκευή ηλιακού κηροτήκτη (σύντομα...)

Κατασκευή μελιτοεξαγωγέα (σύντομα...)

Κατασκευή ηλιακού φούρνου (σύντομα...)

Κατασκευή σπορείου (σύντομα...)

Κατασκευή κομποστοποιητή (σύντομα...)

Κατασκευή κοτετσιού (σύντομα...)

Κατασκευή κλωσσομηχανής (σύντομα...)

1 σχόλιο: